Các vấn đề thường gặp (FAQ) liên quan đến lập kế hoạch kiểm toán


Để hỗ trợ cho công việc kiểm toán, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xin giới thiệu Tài liệu hỗ trợ không mang tính bắt buộc - Các vấn đề thường gặp (FAQ) liên quan đến lập kế hoạch kiểm toán.

Tài liệu này là ấn phẩm được dịch thuật bởi Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) từ bản gốc tiếng Anh “Non-authoritative support material related to technology: Frequently asked questions (FAQ) on Audit planning” của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC), để hỗ trợ cho các Doanh nghiệp kiểm toán tại Việt Nam thực hiện các cuộc kiểm toán BCTC trong bối cảnh phát triển mạnh của công nghệ và chịu sự tác động lớn của dịch Covid-19.
 
 
 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 1220

Đánh giá bài viết
Kết quả