Tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Tháng 02/2022


Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM là Hội viên tổ chức của VACPA, được thành lập tháng 6 năm 2004 tại Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tư vấn thuế và các dịch vụ tư vấn tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác. CPA VIETNAM là thành viên của Hãng kiểm toán quốc tế INPACT, hỗ trợ các khách hàng trong các hoạt động kinh doanh thuộc các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, có những chuyên gia hàng đầu được cấp chứng chỉ CPA Việt Nam, chứng chỉ thẩm định giá.

Do nhu cầu phát triển ngày càng lớn mạnh và đang mở rộng phạm vi kinh doanh tại Việt Nam, chúng tôi cần tuyển dụng các ứng viên có năng lực, đam mê công việc, có am hiểu về nghề nghiệp kế toán, kiểm toán làm việc tại Hà Nội với vị trí và số lượng cụ thể như sau:

Nhân viên Phòng Đào tạo và Kiểm soát chất lượng kiểm toán: 01 người

Thông tin tuyển dụng xem chi tiết tại đường link: http://cpavietnam.vn/ContentArticlesDetails/128337-tuyen-dung-nhan-vien-phong-dao-tao-va-kiem-soat-chat-luong-kiem-toan

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 645

Đánh giá bài viết
Kết quả