Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Số hiệu công ty: 156

 

 

 

 

 

 

 

 

VƯỢt trÊn s mong đỢI ca khách hàng

Over the clients' expectation

 

Công  ty  TNHH Kiểm  toán  VACO    một trong những hãng kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, kỹ thuật kiểm toán tiên tiến, hiện đại, được cập nhật thường xuyên theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, VACO cam kết mang đến ”Giá trị cốt lõi” thành công cho khách hàng.

 

Công ty TNHH Kiểm toán VACO được tách ra từ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam - Một trong  bốn hãng  kiểm  toán  hàng  đầu quốc tế. VACO đã, đang cung cấp các dịch vụ chuyên ngành cho  nhiều khách hàng lớn đang  hoạt  động  tại  Việt  Nam  với  chất lượng cao.

 

 Với đội ngũ kiểm toán viên am hiểu sâu sắc các định chế tài chính, hệ thống pháp luật hiện hành về kế toán, kiểm toán, thuế, đầu tư tại Việt Nam, cũng như nắm vững các chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), chúng tôi tin tưởng rằng khách hàng sẽ thực sự hài lòng với chất lượng dịch vụ kiểm toán mà VACO cung cấp.

 

Dịch vụ  VACO cung cấp cho thị trường gồm:

 

Dịch vụ kiểm toán

 

- Kiểm toán độc lập

- Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định Kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt

- Kiểm toán hoạt động

- Kiểm toán tuân thủ

- Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

- Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án

- Soát xét thông tin trên báo cáo tài chính

- Kiểm tra thông tin trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước

 

 

 

Dịch vụ kiểm soát rủi ro doanh nghiệp (ERS)

  

- Soát xét và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ

- Kiểm toán nội bộ

- Kiểm soát, đánh giá rủi ro hệ thống công nghệ

thông tin

- Các dịch vụ kiểm soát và tư vấn rủi ro khác

 

Dịch vụ tư vấn và giải pháp doanh nghiệp

 

-    vấn huy động vốn

-    vấn doanh nghiệp

-  Soát xét  toàn diện hoạt động doanh nghiệp

-    vấn tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp

-    vấn mua bán, tách, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp

-  Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp

 

Dịch vụ tư vấn thuế

 

-  Hỗ trợ nhà đầu tư tham gia thị trường

-  Hoạch định chiến lược thuế

-  Cơ cấu kinh doanh có hiệu quả cho mục đích tính thuế

-  Soát  xét  tính  tuân  thủ  luật  thuế  của  doanh nghiệp

- Tính và lập tờ khai thuế

- Tư vấn thuế cho chuyên gia nước ngoài

- Tư vấn cơ cấu tối ưu hoá thuế đa quốc gia

 

Dịch vụ đào tạo và quản lý nguồn nhân lực

- Tổ chức đào tạo và hội thảo

- Quản lý nguồn nhân lực

 

VACO Auditing Company Limited  is one of   the   leading   audting companies  in  Vietnam.  With our experienced auditors who  are  experts  in advanced international auditing techniques, often updated, Vaco commits to bring our clients “The core value”.

 

 

VACO Auditing Company Limited was originated from Deloitte Vietnam Company Limited   -   One   of   the   big four auditing companies in the world. VACO supplied many professional services to a large number of clients who are incorporated in Vietnam with excellent quality.

 

Our auditors have deep understanding in   financial   institutions,   investments, taxations and  prevailing  regulations  and laws on accounting and auditing, as well as,  Vietnam  accounting  standards  (VAS) and   international   financial   reporting standards (IFRS). We strongly believe that our auditing services will satisfy our clients' demands.

 

VACO delivers professional services include:

 

Assurance and Advisory

 

- Independent Audit:

- Audit of Statutory Financial Statements

- Audit of Special Purpose Financial Statements

- Operational Audit

- Compliance Audit

- Audit  of  Finalized  Capital  Investment  Completion Statements

- Audit of Finalized Project Statements

- Review Financial Statements

- Performed  Agreed  upon  Procedures  regarding

financial Information

 

Enterprise Risk Services (ERS)

 

 

- Internal Control Review and Assessment

- Internal Audit

- IT Risk and Control

- Other Risk and Control Advisory Services

 

Consulting and Financial Advisory

 

-   Capital Raising

-   Corporate Advisory

-   Due Diligence

-   Financial Restructuring

-   Mergers and Acquisition

-   Valuation

 

Tax Consulting

 

-  Market Entry Support

-  Strategic Tax Planning

-  Tax Effective Business Structuring

-  Company Tax Compliance Review

  - International Tax and Assignment Services

  - Tax Structuring for Cross-border Investment

  - Transaction Services

 

Human Resource Management

- Training and Seminars

- Human Resource Management

 

 

 

      CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO

Tầng 4, 168 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội

 

TT

Ban giám đốc

Điện thoại liên lạc

 

 

 

1

 

Bùi Văn Ngọc

Tổng Giám đốc

Tel:  04 3 5770781 /568

Fax:  04 3 5770787

Mobi: 0903 436 035

Partner

Tel:  04 3 5770781 /568

Fax:  04 3 5770787

Mobi: 0903 436 035

 

2

 

Nguyễn Đức Tiến

Phó Tổng Giám đốc

Tel:  04 3 5770781 /569

Fax:  04 3 5770787

Mobi: 0913 577 926

Audit Partner

Tel: 04 3 5770787 /569

Fax: 04 3 5770787

Mobi: 0913 577 926

 

3

 

Trịnh Thị Hồng

Phó Tổng Giám Đốc

Tel:  04 3 5770781 /568

Fax:  04 3 5770787

Mobi: 0913 217 022

Deputy General Director

Tel:  04 3 5770781 /568

Fax:  04 3 5770787

Mobi: 0913 217 022

 

4

 

Nguyễn Minh Hùng

Giám đốc kiểm toán

Tel: 04.35770781/268

Fax 04. 35770787

Mobi: 0913 581 231

Audit Director

Tel: 04.35770781/ 268

Fax 04. 35770787

Mobi: 0913 581 231

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 19487

Đánh giá bài viết
Kết quả