Thư mời tham dự lớp CNKT Online 14AB-2022, Thứ Bảy ngày 26/02/2022


Anh/Chị vui lòng đăng nhập vào Tài khoản và Đăng Ký tại website VACPATại đây!

Vui lòng chọn lớp 14A-2022 tại Khu vực phía Bắc và lớp 14B-2022 tại Khu vực phía Nam

Hướng dẫn đăng ký học cập nhật kiến thức kiểm toán viên trực tuyến (Online) Tại đây!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 1723

Đánh giá bài viết
Kết quả