Thư mời tham dự lớp CNKT Online 15AB-2022 01 ngày 10/03/2022


Anh/Chị vui lòng đăng nhập vào Tài khoản và Đăng Ký tại website VACPATại đây!

Vui lòng chọn lớp 15A-2022 tại Khu vực phía Bắc và lớp 15B-2022 tại Khu vực phía Nam

Hướng dẫn đăng ký học cập nhật kiến thức kiểm toán viên trực tuyến (Online) Tại đây!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 1527

Đánh giá bài viết
Kết quả