Thư mời tham dự lớp CNKT Online 16AB-2022 02 ngày 17-18/03/2022


Anh/Chị vui lòng đăng nhập vào Tài khoản và Đăng Ký tại website VACPATại đây!

Vui lòng chọn lớp 16A-2022 tại Khu vực phía Bắc và lớp 16B-2022 tại Khu vực phía Nam

Hướng dẫn đăng ký học cập nhật kiến thức kiểm toán viên trực tuyến (Online) Tại đây!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 1241

Đánh giá bài viết
Kết quả