Thư mời tham dự lớp CNKT Online 19AB-2022 03 ngày 13-14-15/04/2022


Anh/Chị vui lòng đăng nhập vào Tài khoản và Đăng Ký tại website VACPATại đây!

Vui lòng chọn lớp 19A-2022 tại Khu vực phía Bắc và lớp 19B-2022 tại Khu vực phía Nam

Hướng dẫn đăng ký học cập nhật kiến thức kiểm toán viên trực tuyến (Online) Tại đây!

 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 2436

Đánh giá bài viết
Kết quả