Thư mời tham dự lớp CNKT Online 20AB-2022 02 ngày 21-22/04/2022


 

Anh/Chị vui lòng đăng nhập vào Tài khoản và Đăng Ký tại website VACPATại đây!

Vui lòng chọn lớp 20A-2022 tại Khu vực phía Bắc và lớp 20B-2022 tại Khu vực phía Nam

Hướng dẫn đăng ký học cập nhật kiến thức kiểm toán viên trực tuyến (Online) Tại đây!

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 1438

Đánh giá bài viết
Kết quả