Tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Châu Á - Tháng 5-2022


Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Châu Á (ASIA.AV) là Hội viên tổ chức của VACPA. ASIA.AV được thành lập từ năm 2012, là nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp về kiểm toán báo cáo tài chính, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, thẩm định giá, tư vấn quản lý tài chính, kế toán, thuế.

Hiện nay, ASIA.AV đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí:

  • Trợ lý Kiểm toán viên: 03 người
  • Kế toán thuế: 03 người

Thông tin tuyển dụng xem chi tiết tại đường link:

http://www.asia-av.com.vn/asia/chi-tiet/?1268/tuyen-dung-tro-ly-kiem-toan-vien-ke-toan-thue/

 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 218

Đánh giá bài viết
Kết quả