Thư mời tham dự lớp CNKT Online 23AB-2022 03 ngày 18,19,20/5/2022


Anh/Chị là Hội viên/Kiểm toán viên/Kế toán viên vui lòng đăng nhập vào Tài khoản và Đăng Ký: Tại đây!

Anh/Chị quan tâm (Không phải Hội viên/Kiểm toán viên/Kế toán viên) vui lòng Đăng Ký: Tại đây!

Vui lòng chọn lớp 23A-2022 tại Khu vực phía Bắc và lớp 23B-2022 tại Khu vực phía Nam

Hướng dẫn đăng ký học cập nhật kiến thức kiểm toán viên trực tuyến (Online) Tại đây!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 848

Đánh giá bài viết
Kết quả