Giới thiệu những câu hỏi thường gặp - Chuyển đổi áp dụng IFRS tại doanh nghiệp


Quyết định số 345/QĐ-BTC ngày 16/03/2020 về Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam của Bộ Tài chính (“Quyết định số 345”) đã đặt nền móng đầu tiên cho lộ trình áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (“IFRS”) cho thị trường Việt Nam.

Đây là cơ hội vàng cho các doanh nghiệp chuyển mình để đón đầu những làn sóng mới trong tương lai. Các chuẩn mực IFRS sẽ giúp tăng cường sự minh bạch của thông tin tài chính của doanh nghiệp, qua đó mở ra cánh cửa để hội nhập với thị trường quốc tế, tăng tính cạnh tranh và sức hấp dẫn của doanh nghiệp đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Đi cùng với cơ hội cũng là những thách thức không nhỏ đối với doanh nghiệp khi chuyển đổi áp dụng IFRS vào việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

VACPA xin giới thiệu sự tổng hợp và trả lời một số câu hỏi thường gặp về lộ trình áp dụng IFRS tại doanh nghiệp TẠI ĐÂY!

 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 683

Đánh giá bài viết
Kết quả