Thư mời tham dự lớp CNKT Online 26AB-2022 05 ngày 01,02,03 & 06,07/06/2022 (Lớp giảng bằng tiếng Anh)


 

Anh/Chị là Hội viên/Kiểm toán viên/Kế toán viên có tài khoản vui lòng đăng nhập vào Tài khoản và Đăng Ký: Tại đây!

Anh/Chị không có tài khoản ID của VACPA vui lòng Đăng Ký: Tại đây!

Vui lòng chọn lớp 26AB-2022 tại cả hai khu vực.

Hướng dẫn đăng ký học cập nhật kiến thức kiểm toán viên trực tuyến (Online) Tại đây!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 834

Đánh giá bài viết
Kết quả