Quyết định 1218/QĐ-BTC: v/v thành lập Ban biên dịch và Ban soát xét bản dịch chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế


Chi tiết vui lòng xem file đính kèm!

File đính kèm:
QD 1218-QD-BTC.pdf
Trích nguồn: https://mof.gov.vn
Số lượt đọc: 755

Đánh giá bài viết
Kết quả