Bản dịch Bộ thuật ngữ IFRS


Chi tiết vui lòng xem file đính kèm!

Trích nguồn: https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn/pages_r/l/tin-bo-tai-chinh?dDocName=MOFUCM156066
Số lượt đọc: 636

Đánh giá bài viết
Kết quả