Mời tham dự Hội thảo trực tuyến giới thiệu và trao tặng sách "HD Quản trị cho các DN Kiểm toán và DN dịch vụ kế toán nhỏ và vừa"


LINK ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO TẠI ĐÂY!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 391

Đánh giá bài viết
Kết quả