Thư mời tham dự lớp CNKT tập trung 31A-2022 01 ngày 01/07/2022 tại Hà Nội


Lớp học CNKT tập trung số 31A-2022 sẽ được chuyển sang lớp học CNKT trực tuyến số 32AB-2022. Thông tin chi tiết tại Tại đây!

 

Anh/Chị là Hội viên/Kiểm toán viên/Kế toán viên vui lòng đăng nhập vào Tài khoản và Đăng Ký: Tại đây!

 

 

 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 735

Đánh giá bài viết
Kết quả