Thư mời tham dự lớp CNKT Online 33AB-2022 02 ngày 05-06/07/2022


 

Anh/Chị là Hội viên/Kiểm toán viên/Kế toán viên vui lòng đăng nhập vào Tài khoản và Đăng Ký: Tại đây!

Anh chị là kế toán, kiểm soát viên, chuyên gia tài chính, trợ lý kiểm toán viên, sinh viên năm cuối muốn tham dự vui lòng đăng nhập tài khoản Người quan tâm theo link: https://forms.gle/37gcWjm8zmgSmmQQA

Vui lòng chọn lớp 33A-2022 tại Khu vực phía Bắc và lớp 33B-2022 tại Khu vực phía Nam

Hướng dẫn đăng ký học cập nhật kiến thức kiểm toán viên trực tuyến (Online) Tại đây!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 1215

Đánh giá bài viết
Kết quả