Thông báo mời thầu gói thầu: “Xây dựng website và phần mềm quản lý Hội viên của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)”


THÔNG TIN CHI TIẾT

Số TBMT: 20220704329 - 00

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20220704329 - 00

Số hiệu KHLCNT

20220704297

Tên KHLCNT

Xây dựng website và phần mềm quản lý Hội viên của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)

Lĩnh vực

Tư vấn

Bên mời thầu

HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM

Tên gói thầu

Xây dựng website và phần mềm quản lý Hội viên của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm

Xây dựng website và phần mềm quản lý Hội viên của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)

Chi tiết nguồn vốn

Vốn của đơn vị

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

6 Tháng

 

THAM DỰ THẦU

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

02/07/2022 10:55

Đến ngày

25/07/2022 16:00

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Thành phố Hà Nội

 

MỞ THẦU

Thời điểm đóng/mở thầu

25/07/2022 16:00

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 

Chi tiết thông tin đấu thầu vui lòng truy cập TẠI ĐÂY!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 501

Đánh giá bài viết
Kết quả