ࡱ> <>;y bjbj 4{{O<< f h h h h h h $"]%T - f f zk$YWR 0 ,%uj%% %< \: CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp T do Hnh phc ----------------- o0o ----------------- GIY Y QUYN , ngy ...... thng ...... nm 20....... ; chng ti gm c: I. BN Y QUYN: H tn: a ch: S CMND/CCCD: ..........cp ngy: ni cp: ................................................................................................................................................ Quc tch: in thoi: ............................................................................................................................. Email: ..................................................................................................................................... II. BN C Y QUYN: H tn: Trn Th Thanh Hoa S CMND/CCCDF~h j < V j l j v &:Pbǿ}yhC}h_hU hhARhARB*CJPJaJph hARhARhhARhRUhRUhRU5hRUhN6hRUhRU6 hAR6hNhN5CJ$hNhNhNCJmH sH hNhiv5mH sH hNhN5mH sH /F~j < V j $ nf%a$gdAR$ nf%a$gdRU $ %a$gdRU$ n%a$gdRU$ na$gdRU $a$gdND: 022182004619 cp ngy: 01/04/2019 ni cp: Cc Cnh st qun l hnh chnh v trt t x hi Quc tch: Vit Nam III. NI DUNG Y QUYN: Nhn chng ch K ton vin/Kim ton vin k thi nm 2018 ca ng/b.........................................., S bo danh: ..................... - S chng ch: .................... IV. CAM KT Hai bn cam kt s hon ton chu trch nhim trc Php lut v mi thng tin y quyn trn. Mi tranh chp pht sinh gia bn y quyn v bn c y quyn s do hai bn t gii quyt. BN Y QUYN (K, h tn)BN C Y QUYN (K, h tn) h"$&@Z~$ %$Ifa$gd $^a$gd $ & Fh^ha$gd $ %a$gd $ %a$gdRU$ %a$gdRU$ nf%a$gdAR f$&@Z~hRUhRU6hA,}h 6hA,}h 5CJhRUh 6h hRUh hRUh 5 $^a$gdRU $ %a$gd Tkd$$IfF0% t644 lalyt21h:pN. A!"S#S$S% S$$IfF!vh#v#v:V F t655alytb 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~PJ_HmH nH sH tH J`J ivNormal dCJ_HaJmHsHtH DA D Default Paragraph FontRi@R 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List D@D N List Paragraph ^m$jj RU Table Grid7:V0PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3N)cbJ uV4(Tn 7_?m-ٛ{UBwznʜ"Z xJZp; {/<P;,)''KQk5qpN8KGbe Sd̛\17 pa>SR! 3K4'+rzQ TTIIvt]Kc⫲K#v5+|D~O@%\w_nN[L9KqgVhn R!y+Un;*&/HrT >>\ t=.Tġ S; Z~!P9giCڧ!# B,;X=ۻ,I2UWV9$lk=Aj;{AP79|s*Y;̠[MCۿhf]o{oY=1kyVV5E8Vk+֜\80X4D)!!?*|fv u"xA@T_q64)kڬuV7 t '%;i9s9x,ڎ-45xd8?ǘd/Y|t &LILJ`& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] O 8@0( B S ?#&'*-/:>hjmnps5;-1256:@CRTVYZ\`cehinpsvwy|} #&(*.0HQTadegsv  &(3679<?EGKQhux 45bcvwGHST ,->?KQuu CDGHNQR{Mz^`OJQJ^Jo(hH-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hHR{tv qivo0V 8R V 5fa{0DtNbPPW9!M#_%%($)$,t./0l0V1{334a56\;-?;[;eo>2?'@?@J@~4A]nB$C( HJ"H JG,KCLsMXNLO@jOQT&URUnVe_X[t\P^AX^dM_k.`rbaF)h*BldQmn?p`sK`v0lvawPdxhxo| }A,}C}Q[z~_ >t]k^1"ffW+f[s+:uqIi@X1D( 7ZK PU"r*D>?&-\O3@"LNY:KR0V>.jz|kyARz#HQuyK'i)eFfqT ft (OQ@(O UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7.*{$ Calibri?= .Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"qELuLuKu Sr0MM3QHP $PN2!xx Blog do BirunguetaHoa Oh+'0p  , 8 DPX`hBlog do BirunguetaNormalHoa7Microsoft Office Word@V@<@N@0#Y՜.+,0 hp www.birungueta.blogspot.com M Title !"#$%&'()*,-./012456789:=Root Entry F$Y?Data 1Table%WordDocument4SummaryInformation(+DocumentSummaryInformation83CompObjr F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q