Tin bài đọc nhiều nhất

Bộ Tài chính giải đáp vướng mắc về hạch toán và thuyết minh trên báo cáo tài chính về một số chi phí liên quan đến bộ phận trực tiếp sản xuất phát sinh do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận được Công văn số 10385/BTC-QLKT ngày 10/09/2021 của Bộ Tài chính trả lời Công văn số 380-2021/VACPA ngày 18/08/2021 của VACPA về việc giải...

Thông báo Lịch ôn thi Kế toán viên - Kiểm toán viên 2021 - Khu vực Hồ Chí Minh

VACPA thông báo tổ chức lớp ôn thi Kế toán viên 2021 tại Hồ Chí Minh với Lịch học chi tiết & Giảng viên như sau:

Bộ Tài Chính thông báo nhận hồ sơ đăng ký công nhận là kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN

Để đáp ứng mục tiêu tăng cường hội nhập với khu vực ASEAN về lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam (có chứng chỉ ASEAN CPA) được sang làm việc tại các nước...

1234567891011 - 11
(Trang 1 / 11)