Tin bài đọc nhiều nhất

Hành trình đến với các Chuẩn mực Kế toán Quốc tế

Bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS Foundation) là một bước nữa để tiến tới việc hài hoà hóa toàn cầu của...

VACPA khai giảng lớp ôn thi kiểm toán viên, kế toán viên hành nghề 2018 tại Đà Nẵng

Ngày 20/4/2018, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã khai giảng khóa học lớp ôn thi KTV, Kế toán viên hành nghề năm 2018, mở đầu là môn: Kế toán...

Lễ ký thoả thuận hợp tác giữa Kiểm toán Nhà nước và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

Chiều 27/2, tại trụ sở KTNN, đã diễn ra Hội nghị sơ kết hợp tác giữa KTNN với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Tại sự kiện này, Kiểm toán...

123456789
(Trang 2 / 9)