Tin bài đọc nhiều nhất

Chúc mừng 03 Hội viên Tổ chức mới gia nhập VACPA – Tháng 12/2018

Với phương châm hoạt động của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam là “Nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín của Hội viên và hoạt động vì lợi ích Hội viên”.

VACPA – ACCA phối hợp tổ chức thành công “Lễ ra mắt Chứng chỉ Phối hợp lập BCTC quốc tế (IFR) & tặng sách dịch Hướng dẫn áp dụng CMKiT quốc tế trong kiểm toán đơn vị vừa và nhỏ của Liên đoàn kế toán quốc tế IFAC”

Thực hiện Chiến lược phát triển Kế toán - Kiểm toán đến năm 2020 và Tầm nhìn 2030 đã được Chính phủ Việt Nam phê duyệt, tháng 5/2017 Bộ Tài chính đã thành lập...

Thư mời tham dự Lớp CNKT 02B-2019 tại TP.HCM ngày 22-23/11/2018

Link hướng dẫn đăng ký học online: Tại đây!

1234567
(Trang 3 / 7)