Tin bài đọc nhiều nhất

Ban Chấp hành VACPA họp toàn thể lần thứ 7 nhiệm kỳ IV tại Quy Nhơn

Ngày 23/01/2018 tại Quy Nhơn, Ban Chấp hành Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã họp phiên toàn thể kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ IV do ông Phạm Sỹ Danh – Chủ tịch VACPA chủ...

VACPA phát hành sách hướng dẫn thực hiện kế toán theo chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp

Trong tháng 3/2018, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) phát hành cuốn sách "207 sơ đồ kế toán hành chính sự nghiệp", do nhóm tác...

Chúc mừng 03 Hội viên Tổ chức mới gia nhập VACPA

Với phương châm hoạt động của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam là “Nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín của Hội viên và hoạt động vì lợi ích Hội...

123456789
(Trang 3 / 9)