Tin bài đọc nhiều nhất

Thư mời tham dự lớp CNKT 06B-2018 ngày 09-10-11/05/2018 tại TP.HCM

Lớp CNKT 06B-2018 đã đủ số lượng theo quy định của Bộ Tài chính về việc tổ chức lớp CNKT cho KTV, các Anh/chị KTV chưa đăng ký được lớp học này vui lòng theo dõi website www.vacpa.org.vn để...

VACPA tổ chức chuỗi hội thảo CMCN 4.0 – Nghề nghiệp kế toán, kiểm toán tại các trường trong cả nước

Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa Hội nghề nghiệp và các trường Đại học trên cả nước trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học vì sự phát triển bền vững nghiệp kế toán - kiểm toán...

Hội thẩm định giá mở lớp Ôn thi Thẻ thẩm định viên về giá kỳ thi thứ XIII - năm 2018

Ngày 12/07/2018, Hội Thẩm định giá Việt Nam có Thông báo tổ chức lớp ôn thi Thẻ thẩm định viên về giá lần thứ XIII, thông tin chi tiết như sau:

Chương trình chuyển đổi danh vị CPA

(Dành cho thành viên của các Tổ chức Nghề nghiệp hàng đầu thuộc Liên đoàn Kế toán Quốc tế IFAC): CPA Australia (Hiệp hội Kế toán Công chứng Úc) là một trong...

VACPA phối hợp với Đại học kinh tế Tài chính tổ chức hội thảo “Nghề nghiệp Kế toán – Kiểm toán trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0’’

Thực hiện Biên bản hợp tác với các trường đại học và kế hoạch hoạt động của Ban đối ngoại,  VACPA đã phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Tài chính (UEF) tổ chức buổi Hội thảo vào...

12345678910
(Trang 5 / 10)