Đặt câu hỏi

KG: VACPA E mới được nhận vào làm ở Công ty Kiểm toán, e muốn hỏi Hội có mở lớp học hướng dẫn về kiểm toán bctc, kiểm toán xdcb và cách để soát xét 1 báo cáo kiểm toán bctc và xdcb không ak? Rất mong nhận được câu trả lợi từ phía Hội kiểm toán ak. E xin chân thành cảm ơn.


Kính gửi quý Hội, công ty tôi đang trong giai đoạn XDCB, có tiến hành mua tài sản cố định của nhà thầu nước ngoài. TSCĐ đang trong giai đoạn chạy thử theo hợp đồng. Trong giai đoạn chạy thử, có sản phẩm chạy thử và thu hồi từ sản phẩm chạy thử (bán sản phẩm chạy thử). Công ty chúng tôi có câu hỏi như sau: khi kết thúc giai đoạn chạy thử nhưng sản phẩm từ chạy thử chưa được bán hết (ước tính giá trị còn lại của hàng tồn kho là sản phẩm chạy thử chưa bán được chiếm 15% giá nhập khẩu dây chuyền) thì phần hàng tồn kho này xử lý thế nào? Sau khi kết thúc chạy thử chúng tôi mới bán được sản phẩm do chạy thử, phần lợi nhuận gộp từ bán sản phẩm chạy thử có được điều chỉnh nguyên giá TSCĐ hay không? Tôi xin chân thành cảm ơn./.


Kính chào VACPA, Thưa VACPA, Tôi muốn hỏi nếu năm nay tôi đăng ký thi chứng chỉ kiểm toán viên CPA 7 môn nhưng không đậu hết, tuy nhiên các môn TCDN, Kế toán, Thuế và Luật tôi đều đậu. Vậy nếu tôi xin Bộ Tài chính cấp chứng chỉ kế toán viên thì có được hay không. Tôi xin chân thành cảm ơn.


Kính chào VACPA, Thưa VACPA, Tôi muốn hỏi nếu năm nay tôi đăng ký thi chứng chỉ kiểm toán viên CPA 7 môn nhưng không đậu hết, tuy nhiên các môn TCDN, Kế toán, Thuế và Luật tôi đều đậu. Vậy nếu tôi xin Bộ Tài chính cấp chứng chỉ kế toán viên thì có được hay không. Tôi xin chân thành cảm ơn.


88952634


88952634


88952634s3


88952634-0


88952634


88952634


1234567891011 - 14
(Trang 1 / 14)