Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

004

Ernst & Young là một công ty hàng đầu thế giới cung cấp các dịch vụ kiểm toán, thuế, giao dịch tài chính và tư vấn. Trên toàn thế giới, công ty chúng tôi có hơn 152.000 nhân viên cùng đoàn kết chia sẻ các giá trị chung và cam kết không lay chuyển về chất lượng. Chúng tôi tạo sự khác biệt thông qua việc hỗ trợ nhân viên, khách hàng và cả cộng đồng phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Ernst & Young Việt Nam là Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đầu tiên trong lĩnh vực kiểm toán  và tư vấn được cấp giấy phép thành lập tại Việt Nam năm 1992. Đến nay, Ernst & Young Việt Nam đã có hơn 800 nhân viên làm việc tại 2 văn phòng ở Việt Nam là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời mở rộng hoạt động sang văn phòng ở Lào và Campuchia. Chúng tôi am hiểu sâu sắc thị trường Việt Nam, có kiến thức chuyên môn sâu sắc và kinh nghiệm quốc tế rộng khắp, kết nối với hơn 140 văn phòng của Ernst & Young trên toàn cầu.    

Giá trị của chúng tôi là niềm tin vững chắc định hướng cho những hành động và hành vi của mỗi cá nhân. Điều này ảnh hưởng đến phong cách làm việc và giao tiếp của chúng tôi, cũng như cách thức chúng tôi phục vụ khách hàng và hợp tác với các bên hữu quan.

Giá trị của Ernst & Young

Chúng tôi là những con người

â–º     thể hiện tính chính trực, sự tôn trọng và tinh thần tập thể

â–º     tràn đầy nghị lực, nhiệt tình và dũng cảm đi đầu

â–º     xây dựng quan hệ và niềm tin từ hành động đúng đắn

 

Sứ mệnh

Ernst & Young Việt Nam cam kết cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp có chất lượng cao nhất nhằm hỗ trợ khách hàng đạt được mục tiêu của mình đồng thời thực hiện thành công kế hoạch phát triển của mỗi cá nhân và toàn thể công ty và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

 

Văn hóa của chúng tôi

Tại Ernst & Young, chúng tôi phát triển cùng văn hóa phục vụ khách hàng ưu tiên coi trọng chất lượng. Để cung cấp các dịch vụ có chất lượng cao, cán bộ và nhân viên Ernst & Young cam kết thu thập thông tin chuẩn xác, tham vấn chuyên gia phù hợp, đưa ra nhận định xác đáng và triển khai hành động hợp lý. Thông qua việc thiết lập khuôn khổ tiêu chuẩn về phục vụ đúng đối tượng khách hàng, cung cấp dịch vụ phù hợp và thực hiện công việc có chất lượng cao trên khắp thế giới, chúng tôi đã tạo điều kiện cho các nhân viên của mình thực hiện các dịch vụ có chất lượng cao một cách tự tin và với rủi ro thấp nhất. Thực tiễn này giúp chúng tôi, các công ty và toàn thể cộng đồng thêm tin tưởng vào ngành kế toán, kiểm toán và thị trường vốn.

 

Các dịch vụ Ernst & Young Việt Nam cung cấp

 

Dịch vụ Kiểm toán

Dịch vụ Tư vấn Doanh nghiệp

â–º     Dịch vụ Kiểm toán và Kế toán

â–º     Kế toán và Tư vấn Kế toán Tài chính

â–º     Kiểm toán Báo cáo Tài chính

â–º     Soát xét Báo cáo Tài chính

â–º     Kiểm tra Thông tin Tài chính Trên Cơ sở các Thủ tục Thỏa thuận

 

â–º     Dịch vụ Điều tra Gian lận và Giải quyết

Tranh chấp

â–º     Điều tra Gian lận

â–º     Giải quyết Tranh chấp

â–º     Tư vấn Điều tra Sự Tuân thủ Pháp luật bằng Công nghệ Máy tính

â–º     Các Giải pháp Chống Gian lận

â–º     Tư vấn về Thiết kế và Thực hiện Hệ thống Tuân thủ

 

â–º     Nâng cao Hiệu quả Hoạt động

â–º        Tài chính

â–º        Chuỗi cung ứng

â–º        Khách hàng

 

â–º     Tư vấn Rủi ro

â–º        Tư vấn về Quản trị doanh nghiệp,

â–º        Quản lý Rủi ro và Tuân thủ

â–º        Kiểm toán Nội bộ

â–º        Kiểm soát Nội bộ

 

â–º     Tư vấn Rủi ro và Bảo mật trong

Công nghệ Thông tin (ITRA)

â–º   Tư vấn Quản trị thông tin, Kiểm soát Rủi ro và Tuân thủ đối với CNTT của doanh nghiệp

â–º   Tư vấn Kiểm toán Nội bộ đối với  CNTT

â–º   Tư vấn Kiểm soát Nội bộ đối với CNTT

â–º   Hỗ trợ Kiểm toán Độc lập liên quan đến CNTT

 

Dịch vụ Thuế và Tư vấn

Dịch vụ Tư vấn Giao dịch Tài chính

â–º     Dịch vụ Thuế & Tư vấn trong Hoạt động Kinh doanh

â–º     Dịch vụ Tư vấn Thuế Gián thu

â–º     Dịch vụ Hỗ trợ Quản lý nguồn Nhân lực

â–º     Dịch vụ Tư vấn Thuế Quốc tế

â–º     Dịch vụ Tư vấn Thuế đối với các Giao dịch tái cơ cấu, mua bán, sáp nhập công ty

 

â–º     Hỗ trợ Giao dịch Tài chính

â–º     Định giá và Lập Mô hình Kinh doanh

â–º     Tài chính Dự án

â–º     Giao dịch Bất động sản

â–º     Tích hợp Các Giao dịch

â–º     Các Giao dịch về Thuế

â–º     Tái Cơ cấu Doanh nghiệp

â–º     Tư vấn Mua bán và Sáp nhập

 

 

 

Văn phòng của Ernst & Young Việt Nam

 

Văn phòng Hà Nội

 

 

Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

 

Văn phòng Lào

 

n phòng Campuchia

Tòa nhà thương mại Daeha

Tầng 14, 360 Kim Mã,

Quận Ba Đình, Hà Nội

CHXHCN Việt Nam

Tel:  +84 4 3831 5100

Fax: +84 4 3831 5090

Email: eyhanoi@vn.ey.com

 

 

 

 

Cao ốc Văn phòng Saigon Riverside, Lầu 8,

2A-4A Tôn Đức Thắng Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

CHXHCN Việt Nam

Tel:     +84 8 3824 5252

Fax:    +84 8 3824 5250

Email: eyhcmc@vn.ey.com

 

 

 

 

Công ty TNHH Ernst & Young Lào

Tầng 6, Tòa nhà Capital,

23 Đường Singha Vientiane

CHDCND Lào

Tel: +856 21 455 077

Fax: +856 21 455 078

Email: eylao@laotel.com

 

Công ty TNHH Ernst & Young Cambodia

Tầng 3, Phòng số 03-04,

Tòa nhà SSN

66 Đại lộ Norodom (41)

Sangkat Chey Chumneas

Khan Daun Penh, Phnom Penh

Vương quốc Campuchia

Tel: +855 23 217 814/824/825

Fax: +855 23 217 805

Email: eykoc@vn.ey.com

 

 

Assessment
Result